Bảng giá in ly giấy chất lượng

  • Vinaprint đã nghiên cứu và đưa ra bảng giá in ly giấy chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm mà vẫn đảm bảo được giá thành tốt đến với khách hàng.
  • Sau đây chúng tôi xin gửi báo giá in ly giấy chi tiết để quý khách hàng tham khảo.
  • Cần tư vấn, hỗ trợ thêm về sản phẩm ly giấy vui lòng liên hệ Vinaprint.

LY GIẤY NÓNG – LẠNH

in theo y/c số lượng tối thiểu 5.000 cái

Số lượng Trắng Mẫu in sẵn
LY NÓNG 4oz 120ml

– Kích thước: đáy 4.7 x miệng 6.5 x cao 5 cm

– Nắp: + 300đ/cái

5.000 570đ 630đ
7.000 525đ 585đ
8.000 525đ 585đ
9.000 525đ 585đ
10.000 525đ 585đ
LY NÓNG 5.5oz 165ml

– Kích thước: đáy 5.9 x miệng 7.5 x cao 5.9 cm

– Nắp: + 300đ/cái

5.000 610đ 670đ
7.000 585đ 645đ
8.000 585đ 645đ
9.000 585đ 645đ
10.000 585đ 645đ
LY NÓNG 7oz 180ml– Kích thước: đáy 5.2 x miệng 7.2 x cao 10.5 cm

– Nắp: + 300đ/cái 

5.000 600đ 660đ
7.000 600đ 660đ
8.000 600đ 660đ
9.000 600đ 660đ
10.000 600đ 660đ
LY NÓNG 9oz 220ml

– Kích thước: đáy 6.2 x miệng 9 x cao 11 cm

– Nắp: + 300đ/cái

5.000 675đ 735đ
7.000 675đ 735đ
8.000 675đ 735đ
9.000 675đ 735đ
10.000 675đ 735đ
LY NÓNG – LẠNH 12oz 300ml

– Kích thước: đáy 6.2 x miệng 9 x cao 12.5 cm

– Nắp: + 300đ/cái

5.000 900đ 960đ
7.000 900đ 960đ
8.000 900đ 924đ
9.000 840đ 924đ
10.000 840đ 924đ
LY NÓNG – LẠNH 14oz 360ml

– Kích thước: đáy 6.3 x miệng 9 x cao 10.8 cm

– Nắp: + 300đ/cái

5.000 975đ 1.035đ
7.000 975đ 1.035đ
8.000 910đ 966đ
9.000 910đ 966đ
10.000 910đ 966đ
LY LẠNH NÓNG 16oz 450ml

– Kích thước: đáy 6.3 x miệng 12.5 x cao 9 cm

– Nắp: + 300đ/cái

5.000 1.125đ 1.185đ
7.000 1.050đ 1.100đ
8.000 1.050đ 1.100đ
9.000 1.050đ 1.100đ
10.000 1.050đ 1.100đ
LY NÓNG LẠNH 22oz 600ml

– Kích thước: đáy 6.3 x miệng 9 x cao 15 cm

– Nắp: + 300đ/cái

5.000 1.350đ 1.420đ
7.000 1.260đ 1.320đ
8.000 1.260đ 1.320đ
9.000 1.260đ 1.320đ
10.000 1.260đ 1.320đ
LY NÓNG LẠNH 32oz 1000ml

– Kích thước: đáy 7.2 x miệng 10.8 x cao 17.2 cm

– Nắp: + 500đ/cái 

5.000 1.750đ 1.800đ
7.000 1.750đ 1.800đ
8.000 1.630đ 1.680đ
9.000 1.630đ 1.680đ
10.000 1.630đ 1.680đ