Biên Nhận – Biểu Mẫu

Bảng giá biên nhận, biểu mẫu giá rẻ tại xưởng Tp.HCM

Chúng tôi gửi khách hàng bảng giá in biên nhận, in biểu mẫu , in hóa đơn bán lẻ, in phiếu thu phiếu chi trên khắp cả nước với tiêu chí “Nhanh – Rẻ – Đẹp”. Với số lượng, hoặc quy cách khác vui lòng liên hệ trực tiếp

Mẫu biên nhận 1 liên

Mẫu biên nhận 2 liên

Mẫu biên nhận 3 liên

1. Bảng giá in biểu mẫu khổ A5 (15 x 21cm)

BIỂU MẪU A5 – IN 1 MÀU 
SỐ NHẢY  2 liên + 3,000 đ/ cuốn; 3 liên + 4,000 đ/ cuốn
Số lượngFo 70 gsm – 1 liên Carbonless 2 liênCarbonless 3 liên
10 cuốn35,000 đ/c37,000 đ/c46,000 đ/c
20 cuốn25,000 đ/c29,000 đ/c37,000 đ/c
30 cuốn23,000 đ/c27,000 đ/c35,000 đ/c
40 cuốn22,000 đ/c26,000 đ/c34,000 đ/c
50 cuốn20,000 đ/c25,000 đ/c31,000 đ/c
100 cuốn18,000 đ/c23,000 đ/c29,000 đ/c
200 cuốn16,000 đ/c21,000 đ/c28,000 đ/c
500 cuốn14,500 đ/c19,000 đ/c26,500 đ/c
1000 cuốn12,000 đ/c17,500 đ/c24,500 đ/c

2. Bảng giá in biểu mẫu khổ A4 (21 x 30 cm)

BIỂU MẪU A4 – 1 MÀU
SỐ NHẢY 2 liên + 3,000 Đ/ cuốn; 3 liên + 4,000 đ/ cuốn
Số LượngFo 70gsm – 1 liênCarbonless 2 liên Carbonless 3 liên
10 cuốn48,000 đ/c52,000 đ/c69,000 đ/c
20 cuốn37,000 đ/c44,000 đ/c68,000 đ/c
30 cuốn35,000 đ/c42,500 đ/c65,000 đ/c
40 cuốn33,500 đ/c41,000 đ/c62,000 đ/c
50 cuốn31,000 đ/c39,500 đ/c59,000 đ/c
100 cuốn27,000 đ/c35,000 đ/c51,000 đ/c
200 cuốn25,000 đ/c31,500 đ/c47,900 đ/c
500 cuốn23,500 đ/c28,500 đ/c45,500 đ/c
1000 cuốn21,500 đ/c26,500 đ/c43,400 đ/c

Lưu ý: 

>> Bảng báo giá in túi giấy

>> Bảng giá in name card

Gọi chúng tôi!

0938 515 510

0932 532 472

Gửi email cho chúng tôi!

vinaprintvn@gmail.com