Hoá đơn bán lẻ Đồng Hồ HT

Mẫu hoá đơn bán lẻ hello đồng hồ HT

Quy cách:

  • In 1 màu xanh
  • Kích thước A5: 14.5×21
  • Giấy carbonless 2 liên
  • Đóng kim thành phẩm 100 tờ/cuốn, đóng răng cưa để xé.