Mẫu biên nhận Tuyết Mai Hotel

Mẫu hoá đơn bán hàng cho cửa hàng Hotel

Quy cách:

  • In 1 màu đen
  • Kích thước A5: 14.5×21
  • Giấy carbonless 3 liên
  • Đóng kim thành phẩm 100 tờ/cuốn, đóng răng cưa để xé.